เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 ก.ค. 2566 ]398
42 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามทหาร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง [ 18 ก.ค. 2566 ]65
43 ประกาศ เรื่อง ระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]68
44 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมชน และคณะกรรมการชุมชน [ 10 ก.ค. 2566 ]69
45 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งชุมชน [ 10 ก.ค. 2566 ]63
46 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน [ 10 ก.ค. 2566 ]81
47 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]54
48 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 ก.ค. 2566 ]373
49 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีภาษี 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]59
50 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2566 ]180
51 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 18 พ.ค. 2566 ]66
52 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 9 พ.ค. 2566 ]131
53 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 28 เม.ย. 2566 ]86
54 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 18 เม.ย. 2566 ]185
55 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]58
56 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีภาษี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]66
57 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]56
58 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 เม.ย. 2566 ]59
59 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]125
60 ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปา (เพิ่มเติม) [ 29 มี.ค. 2566 ]67
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10