เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีิวิตของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เพิ่มเติม [ 20 ธ.ค. 2566 ]13
22 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน) [ 15 ธ.ค. 2566 ]16
23 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวด และขยายเวลาการรับสมัครประกวดนางนพมาศ [ 21 พ.ย. 2566 ]29
24 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวด และขยายเวลาการรับสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ [ 21 พ.ย. 2566 ]21
25 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 20 พ.ย. 2566 ]31
26 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (เพิ่มเติม) [ 17 พ.ย. 2566 ]21
27 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปี 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]26
28 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]31
29 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]40
30 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (เพิ่มเติม) [ 1 พ.ย. 2566 ]29
31 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]33
32 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำรหลับติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พ.ศ. 2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]39
33 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2566 ]31
34 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 13 ก.ย. 2566 ]37
35 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]50
36 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงโครงการดนตรีริมน้ำ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]117
37 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดการแสดงความสามารถทางด้านการแสดงรำโทน,รำวงมาตรฐาน,ฟ้อน,เซิ้ง,รำเถิดเทิง(กลองยาว)ฯลฯ โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]69
38 รายงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]30
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]283
40 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่องระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]86
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10