เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 216 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดแดนเซอร์ โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]5
2 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้คว [ 7 พ.ค. 2567 ]26
3 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรือง รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ 7 พ.ค. 2567 ]16
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 พ.ค. 2567 ]174
5 ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการรับแจ้งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 2 พ.ค. 2567 ]36
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลง โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]19
7 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(เพิ่มเติม)ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 1 พ.ค. 2567 ]7
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 26 เม.ย. 2567 ]268
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน) [ 24 เม.ย. 2567 ]18
10 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 24 เม.ย. 2567 ]9
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]49
12 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 2 เม.ย. 2567 ]528
13 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 29 มี.ค. 2567 ]74
14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ภ.ด.ส.1 [ 29 มี.ค. 2567 ]13
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]37
16 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 7 มี.ค. 2567 ]16
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 6 มี.ค. 2567 ]64
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]114
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.พ. 2567 ]103
20 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 6 ก.พ. 2567 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11