เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมประชาคมแผนชุมชน และโครงการเงินอุดหนุนชุมชนตา...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 261]
 
  มาตราการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะ...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 280]
 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 216]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 225]
 
  ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน และแผนงานโครงการเงินอุด...[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 215]
 
  ประชุมแผนชุมชนและแผนงานเงินอุดหนุนชุมชนตามพระราชดำ...[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 235]
 
  ประชุมประธานชุมชนและ อสม.[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 224]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 235]
 
  เยี่ยมชมการอบรมฝึกอาชีพ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 243]
 
  ออกดูการซ่อมแซมถนน[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 243]
 
  ตรวจสอบข้อร้องเรียนกิจการที่เกิดผลกระทบต่อประชาชน[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 223]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 223]
 
  ออกดูการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 208]
 
  ดูช่างเปลี่ยนสายไฟ เปลี่ยนตู้ควบคุมใหม่ ประปาที่ปล...[วันที่ 2021-06-13][ผู้อ่าน 225]
 
  ตรวจสอบดูถนนสายใหม่ของกรมทางหลวงชนบทแยก มทส.[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 221]
 
  สัมภาษณ์สื่อ ดูจุดโรงขยะเทศบาลนครนครราชสีมาที่มีผล...[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 232]
 
  โครงการ "โพธิ์กลางเมืองสะอาด"[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 230]
 
  ออกดูข้อร้องเรียนน้ำประปามีทรายไหลมากับท่อน้ำ[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 240]
 
  เรื่องร้องเรียนการจุดไฟเผาขยะ ศูนย์เกษตรเทศบาล[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 215]
 
  เรื่องร้องเรียนบ่อน้ำสาธารณะฝนตกน้ำล้นท่วมบ้านประช...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 336]
 
  เรื่องร้องเรียนน้ำล้างปลาทูจากผู้ประกอบการรายย่อย ...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 222]
 
  ถนนชำรุดบ้านหนองพลวงมะนาว[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 225]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 207]
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์ประชาชน[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 213]