เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบ...[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 948]
 
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 64 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและ...[วันที่ 2021-02-12][ผู้อ่าน 381]
 
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 64 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและส...[วันที่ 2021-02-09][ผู้อ่าน 294]
 
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 64 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและส...[วันที่ 2021-02-08][ผู้อ่าน 911]
 
  ประกาศ การรับสมัครนายกเทศมตรีตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2021-02-05][ผู้อ่าน 330]
 
  ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2021-02-05][ผู้อ่าน 321]
 
  ประกาศ จำนวนประกาศและแผ่นป้ายหาเสียง และสถานที่ปิด...[วันที่ 2021-02-05][ผู้อ่าน 395]
 
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเลือกตั้ง[วันที่ 2021-02-03][ผู้อ่าน 299]
 
  กำหนดการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 2565[วันที่ 2021-01-29][ผู้อ่าน 284]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์กลา...[วันที่ 2021-01-28][ผู้อ่าน 271]
 
  เตรียมความพร้อม รับมือสังคมผู้สูงอายุ[วันที่ 2021-01-11][ผู้อ่าน 142]
 
  เทศบาลโพธิ์กลาง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะจัง...[วันที่ 2021-01-06][ผู้อ่าน 118]
 
  เทศบาลโพธิ์กลาง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะจัง...[วันที่ 2021-01-06][ผู้อ่าน 155]
 
  หยุดเผาขยะในที่โล่ง[วันที่ 2021-01-04][ผู้อ่าน 343]
 
  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานกอง...[วันที่ 2020-12-23][ผู้อ่าน 336]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์กลา...[วันที่ 2020-12-18][ผู้อ่าน 304]
 
  โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางปรั...[วันที่ 2020-07-14][ผู้อ่าน 478]
 
  กิจกรรมจิตอาสาปลูกไม้ผลพระราชทาน[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 410]
 
  การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [วันที่ 2020-01-07][ผู้อ่าน 350]
 
  โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชีวิต[วันที่ 2019-08-23][ผู้อ่าน 479]
 
  โครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน[วันที่ 2019-08-22][ผู้อ่าน 429]