เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  การขนขยะที่ไม่ใช่ขยะ (เศษวัสดุ ที่นอน กิ่งไม้ฯลฯ) [วันที่ 2021-07-26][ผู้อ่าน 332]
 
  ทำโครงแผงกั้นห้องศูนย์พักคอย สโมสรกรมทหารราบที่ 23...[วันที่ 2021-07-24][ผู้อ่าน 265]
 
  ถวายเทียนพรรษา สังฆทาน ประจำปี 2564 [วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 233]
 
  อนุญาตให้ใช้สโมสรกรมทหารราบที่ 23 เป็นศูนย์พักคอย ...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 451]
 
  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เป็นศูนย์พัก...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 242]
 
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (กท.จ...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 215]
 
  ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างระบบประปาบ...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 236]
 
  หารือกับท่านผู้อำนวยการ กรซย.ศซส. สพ.ทบ.ค่ายสุรธรม...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 231]
 
  ประชุมกับกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกอง...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 244]
 
  ประชุมหารือนอกรอบกับสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาแผ...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 228]
 
  ประชุมเชิงปฎิบัติการกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด "กา...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 232]
 
  หารือการจัดหาศูนย์พักพิงกลุ่มเสี่ยงที่ไม่พบเชื้อแล...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 226]
 
   หารือการขอใช้พื้นที่ถนนพิชัยสงครามฯ จากประตูค่ายส...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 355]
 
  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 229]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 227]
 
  รับฟังความคิดเห็นประชาชนชาวบ้านหนองพลวงน้อย กรณีจะ...[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 273]
 
  จัดแต่งซุ้มพระบรมสาทิศลักษณ์ จุดโค้งสวนตาปู จุดตรง...[วันที่ 2021-07-17][ผู้อ่าน 240]
 
  ซ่อมถนน บ้านหนองบ่อ-หนองค่อม[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 307]
 
  การย้ายติดตั้งซุ้มพระบรมสาทิศลักษณ์ในหลวง[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 301]
 
  ให้สัมภาษณ์การทำงาน นโยบาย ปัญหาอุปสรรค และความมุ่...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 252]
 
  ตรวจดูพื้นที่ศาลาประชาคม บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ 3 เ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 267]
 
  จัดตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงซุ้มแรก สี่แยกหน...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 597]
 
  วันศุกร์ใส่ผ้าไทย อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าอัตลักษ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 312]
 
  ร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลโพธิ์กลาง เป็นการประชุ...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 248]