เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมสรุปแนวทางการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระท...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 244]
 
  หาสถานที่เพื่อจัดเป็นสถานที่กักกันเฝ้าระวังกลุ่มเส...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 234]
 
  นายก อบจ.นครราชสีมา สั่งสำนักช่างมาซ่อมถนนเบื้องต้...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 246]
 
  โพธิ์กลางเมืองสะอาด และการตัดแต่งต้นไม้งานถนนเฉลิม...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 273]
 
   นายก อบจ.มอบให้เลขาฯและสำนักช่างมาดูแลและปรับปรุง...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 349]
 
  รับแจ้งขอความช่วยเหลือฝังกลบซากวัวติดเขื้อโรคลัมปี...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 257]
 
  ออกดูระบบประปา บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ 3[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 252]
 
  ดูสภาพถนน ช่วงโค้ง บ้านหนองบ่อ-หนองค่อม[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 233]
 
  ประชุมเตรียมงาน "ถนนเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพ...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 311]
 
  ออกดูข้อร้องเรียนโครงการบ้านจัดสรรตอกเสาเข็มแล้วมี...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 215]
 
  เริ่มพัฒนาโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติฯช่วงบ้านกฤษติย...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 297]
 
   ประชุมเพื่อปรับแก้ไขโครงการ สปสช.และงบกลาง[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 214]
 
  ประชุมจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 212]
 
  ประชุมรับฟังผลการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระ...[วันที่ 2021-07-09][ผู้อ่าน 222]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโ...[วันที่ 2021-07-09][ผู้อ่าน 293]
 
  ประชุมเรื่องการสร้างวงเวียนบริเวณสามแยกประตูค่ายสุ...[วันที่ 2021-07-09][ผู้อ่าน 425]
 
  รับโล่เกียรติคุณ "ตำบลขับขี่ปลอดภัย"[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 276]
 
  รับมอบที่ดินโฉนด 2 งาน เพื่อสร้างระบบประปาช่วยเหลื...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 243]
 
   ประชุมวางแผนเตรียมการรับมือช่วยเหลือประชาชนประสบภ...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 349]
 
  รับมอบที่ดินบริจาคให้เทศบาลสร้างระบบประปาช่วยเหลือ...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 224]
 
  ซ่อมปะถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ล้างถนน [วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 260]
 
  ประชุมนายกเทศมนตรีทั้ง 90 แห่ง[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 222]
 
  ออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนัก [วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 218]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 241]