เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ออกทำความสะอาดเช็ด ถู ทำลายเชื้อโควิด บ้านที่มีผู้...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 247]
 
   ประชุมสรุปแผนงานช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนคุณสม...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 232]
 
  ประชุมเรื่องเตรียมแผนงานโครงการจัดซี้อรถกระเช้าไฟฟ...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 220]
 
  ออกลุยแจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับประ...[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 240]
 
  ลอกท่อรางระบายน้ำ บ้านหนองปรือ หมู่ 1[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 324]
 
   รับมอบน้ำดื่ม 100 แพ็ค จากบริษัทแมนเกิน 100 จำกัด[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 264]
 
  ทำข้อตกลงกับผู้จัดการบริษัทจีเอส เซอร์วิดซับพลายจำ...[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 253]
 
  แจกหน้ากากอนามัยและเจล วันแรก ให้กับประชาชน[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 246]
 
  ประชุมซักซ้อมการปฎิบัติงาน ศูนย์กักกันโควิด ตำบลโพ...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 252]
 
  ตรวจสอบข้อร้องเรียนประชาชน กรณีพนักงานบริษัท จีเอส...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 236]
 
  นำข้าวกล่องไปมอบผู้กักกันตามบ้านในพื้นที่[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 249]
 
  ตัดต้นไม้และตัดหญ้าตามถนนและสระน้ำหนองไผ่[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 247]
 
  จัดของแพ็คใส่ถุงเพื่อไปมอบให้กับประชาชนตามบ้าน[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 237]
 
  ประชุมประชาคมเมือง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพั...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 269]
 
  ตระเวนมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องประชาชนผู้สัมผัสกลุ...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 252]
 
  ตัดต้นไม้ที่ล้มทับกุฎิพระวัดหนองบ่อ และเริ่มตัดต้น...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 245]
 
  แจกหน้ากากอนามัย 1 กล่อง พร้อมเจล 2 ขวด 10,000 ครอ...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 236]
 
  ทำความสะอาดป้องกันเชื้อโควิด-19 ในบ้านกลุ่มเสี่ยง[วันที่ 2021-07-31][ผู้อ่าน 245]
 
  ทำความสะอาดตัดหญ้า-กวาดถนน เฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2021-07-31][ผู้อ่าน 244]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4...[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 259]
 
  ประชุมคณะกรรมการประสานแผน อปท.ระดับอำเภอ[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 250]
 
  ออกไปดูข้อร้องเรียนของประชาชน บ้านหนองปรือ หมู่ 1[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 234]
 
  คณะกรรมการประเมินความพร้อมศูนย์พักคอย SQ. ตำบลโพธิ...[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 298]
 
  เร่งสร้างศูนย์พักคอย (SQ.) สโมสรกรมทหารราบที่ 23 ช...[วันที่ 2021-07-28][ผู้อ่าน 301]