เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย


รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559

    รายละเอียดข่าว

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559

    เอกสารประกอบ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ