เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


รื้อถนนช่วงพังเสียหาย ซ่อมใหม่เทปูน คสล.ถนนพิชัยสงคราม ช่วงแยกขาหมูเบญจพล


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาช่วยกองช่างรื้อถนนช่วงพังเสียหาย ซ่อมใหม่เทปูน คสล.ถนนพิชัยสงคราม ช่วงแยกขาหมูเบญจพล(ฝั่งขาหมูฯ) เพื่อความปลอดภัยของประชาชน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน #เราทำงานกันทุกวัน




2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21