เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


”วันเทศบาล ประจำปี 2566 “ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกอบพิธีทำบุญ


วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง งาน”วันเทศบาล ประจำปี 2566 “ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลพนักงาน พิธีเปิดอาคารสำนักงานปรับปรุงใหม่ พิธีเปิดอาคาร”เมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี”(อาคารงานทะเบียน) โดยพระศรีธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมือง(ธ)/เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม เป็นประธานสงฆ์ /นายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน /เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 2/รองผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 2/รองผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 2 /เสนาธิการกรมทหารราบที่ 23 /ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมือง /ผู้บริหารสถานศึกษา /ปลัดอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน /อสม./นักเรียนผู้สูงอายุ/ประชาชนจำนวนมาก/คณะผู้บริหาร/สท. /พนักงานเทศบาลร่วมงาน
2024-06-24
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24