เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ก่อสร้างขยายถนน คสล.ช่วงหน้า รร.เสนานุเคราะห์ - ตลาด กรซย. บ.ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ม.9


วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาดูการก่อสร้างขยายถนน คสล. ของผู้รับจ้าง ช่วงหน้า รร.เสนานุเคราะห์ - ตลาด กรซย. บ.ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ม.9 มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อย ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งการจราจร และการจอดรถหน้าตลาด #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21