เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


การก่อสร้างขยายขอบทาง คสล. หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์


วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาดูการก่อสร้างขยายขอบทาง คสล. หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ที่กำลังจะเริ่มลงมือทำ และดูการขุดซ่อมประปาของเทศบาลนครฯ ที่ทับซ้อนพื้นที่ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21