เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด


วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-18.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กทจ.โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา เป็นประธาน และมีมติเห็นชอบให้นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท และ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค เป็นคณะอนุกรรมการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี คณะอนุตรวจสอบผลการจัดสอบจ้างพนักงานเทศบาล ตลอดทั้งเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การสอบบรรจุ การลงโทษทางวินัยร้ายแรง และไม่ร้ายแรง ใช้เวลาถกเถียงนานมากเพื่อหาข้อสรุปที่เป็นธรรมตามเหตุแห่งคดี ณ ห้องประชุมการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21