เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2


วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลางร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 มีมติอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 วาระ 3 วงเงิน 130 ล้านบาท อนุมัติเงินสะสมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 38 โครงการ 15.2ล้านบาท อนุมัติให้กู้เงิน กสท. 7.9ล้านบาท เพื่อซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อขนาดสูง 18 เมตร 1 คันและรถบดล้อเหล็กซ่อมถนนขนาด 10 ตัน 1 คัน #มุ่งมั่นทำงาน_เพื่อพัฒนาโพธิ์กลางเป็นเมืองน่าอยู่
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21