เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเริ่มการประชุมและจำนวนวันในการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเริ่มการประชุมและจำนวนวันในการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๗  และสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเริ่มการประชุมและจำนวนวันในการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ