เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเริ่มการประชุมและจำนวนวันในการประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเริ่มการประชุมและจำนวนวันในการประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเริ่มการประชุมและจำนวนวันในการประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ