เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

    รายละเอียดข่าว

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ    เอกสารประกอบ การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : Kananu