เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ITA


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566)

    รายละเอียดข่าว

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566)    เอกสารประกอบ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ