เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

เอกสาร

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ