เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

เอกสาร

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ