เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน


สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ

สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
สถิติการร้องเรียน-ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ