เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ