เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ