เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]72
22 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]67
23 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]64
24 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 2 ก.ค. 2564 ]65
25 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]62
26 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]66
27 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]62
28 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2564 ]60
29 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]58
30 ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]60
31 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]60
32 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 25 ม.ค. 2564 ]62
33 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]61
34 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]62
35 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]64
36 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]58
37 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2563 ]58
38 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]61
39 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]65
40 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]61
 
|1หน้า 2|3|4|5|6