เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]107
22 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2565) [ 1 ก.ค. 2565 ]131
23 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]173
24 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]166
25 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 8 เม.ย. 2565 ]167
26 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]130
27 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]172
28 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]164
29 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]175
30 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]127
31 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]164
32 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]164
33 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]123
34 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]122
35 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]122
36 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]121
37 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 15 ต.ค. 2564 ]2
38 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]115
39 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]121
40 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]115
 
|1หน้า 2|3|4|5|6