เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการ


วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐบาล ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09