เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


เยี่ยมเยียนนายกเทศมนตรี


วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. สจ.เลิศชัย ธนประศาสน์ อ.สีคิ้วและคณะมาเยี่ยมเยียน นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ที่มีความเคารพนับถือและเคยเป็นประธานสภา อบจ.อยู่มาด้วยกัน
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09