เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


มาดูข้อร้องเรียนกลิ่นควันการเผาถ่าน


วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และสท. , ผอ.กองช่าง , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาดูข้อร้องเรียนกลิ่นควันการเผาถ่าน และการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ.หนองค่อม - หนองบ่อ และบ.หนองพลวงน้อย
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09