เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


หารือการส่งเสริมงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน การทำตลาดน้ำชุมชน และการจัดงานห่มผ้าพระนอน ประจำปี 2565


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา และคณะมาพบ นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เพื่อหารือการส่งเสริมงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน การทำตลาดน้ำชุมชน และการจัดงานห่มผ้าพระนอน ประจำปี 2565
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11