เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (ระดับชาติ)


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลจังหวัดนครราชสีมา เข้าประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (ระดับชาติ) สัดส่วนเทศบาลตำบล 1 คน จากผู้แทนเทศบาลทั่วประเทศ 76 คน 76 จังหวัด มาร่วม 71 คน โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการนี้ นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ได้รับการเสนอชื่อลงแข่งขันในนามภาคอีสาน จากผู้เสนอชื่อ 3 คน ภาคกลาง อีสาน เหนือ ผลการเลือกได้ภาคกลาง เป็นกรรมการกระจายอำนาจ นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 2

2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11