เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


สำรวจรังวัดชี้แนวเขตที่ดินบึงแสนสุข


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และสท. กองช่างผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ.บึงแสนสุข (ผู้ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเมือง) และช่างรังวัดสำนักงานที่ดิน จ.นครราชสีมา ทำการสำรวจรังวัดชี้แนวเขตที่ดินบึงแสนสุข ออกหนังสือสำหรับที่หลวง(นสล.) เพื่อเป็นหลักฐานที่ดินที่ถูกต้อง เพื่อที่จะยื่นขอเสนองบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมืองมาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไป
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11