เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฎิบัติราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชน


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฎิบัติราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน และเลือกตั้งผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบล 1 คนเป็นตัวแทนจังหวัด ไปคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (ระดับประเทศ) โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นตัวแทนจังหวัด
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11