เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ไหว้ศาลตายายถวายข้าวพระพุทธ


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.40 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ไหว้ศาลตายายถวายข้าวพระพุทธ วันศุกร์ วันพระเป็นวันเสาร์
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11