เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนนและท่อ 7 โครงการชุดแรก 4 หมู่บ้าน (1,3,4,5)


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และรองนายก /กรรมการตรวจการจ้าง ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนนและท่อ 7 โครงการชุดแรก 4 หมู่บ้าน (1,3,4,5) โดยยึดมาตรฐานคุณภาพตามแบบ ปริมาณงานไม่ขาด เพื่อประโยชน์ของราชการ และประชาชน พร้อมรับข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้พบเจอหน้าบ้านต่างๆ #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_โปร่งใส_ตรวจสอบได้
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11