เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ติดต้ังป้ายก่อสร้างถนนราดยาง สายแยกขาหมูเบญจพล-สี่แยกหนองไผ่ งบ 4,630,000 บาท


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.10 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาดูการติดต้ังป้ายก่อสร้างถนนราดยางงบเหลือจ่ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายแยกขาหมูเบญจพล-สี่แยกหนองไผ่ งบ 4,630,000 บาท เริ่มสร้าง 3 พย.64 -3 มีค.65 โดยผมจะควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานคุณภาพ เป็นถนนดี สวยงาม และปลอดภัย #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11