เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


รื้อขุดเจาะถนน คสล.บริเวณหน้าตลาด กร.ซย. หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.20 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองช่างผ่านมาประสบกับการรื้อขุดเจาะถนน คสล.บริเวณหน้าตลาด กร.ซย. หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ของเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อเปลี่ยนท่อประปา โดยถนนดังกล่าวผู้รับจ้างเพิ่งก่อสร้างเสร็จและนัดตรวจรับมอบงานกับเทศบาลโพธิ์กลางในวันพรุ่งนี้ (25 พย.) ซึ่งไม่มีใครแจ้งให้ทราบและอาจทำให้ผู้รับจ้างฟ้องเทศบาลได้ จึงสั่งให้พนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาหยุดดำเนินการและต้องเจรจาให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะเสียหายและมีผลกระทบหลายฝ่ายและทำหนังสือแจ้งเทศบาลดังกล่าว
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11