เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุม Zoom กับเจ้าหน้าทีเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นตัวแทนรับเงินชำระค่าน้ำประปาผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และกองคลังร่วมประชุม Zoom กับเจ้าหน้าทีเคาน์เตอร์เซอร์วิสโครงการรับจ้างเป็นตัวแทนรับเงินชำระค่าน้ำประปาผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11