เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมทีมกองช่าง เพื่อวางแผนและเร่งรัดงานการซ่อม -สร้าง - เปลี่ยน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนตลอดเดือนพฤศจิกายน


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมทีมกองช่าง เพื่อวางแผนและเร่งรัดงานการซ่อม -สร้าง - เปลี่ยน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนตลอดเดือนพฤศจิกายน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11