เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ถมหินคลุกริมขอบถนนสายเฉลิมพระเกียรติที่มีขอบพังเป็นหลุมบ่อ และน้ำเสียไหลทิ้ง


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาเร่งรัดกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถมหินคลุกริมขอบถนนสายเฉลิมพระเกียรติที่มีขอบพังเป็นหลุมบ่อ และน้ำเสียไหลทิ้ง และในซอยหมู่บ้านกฤติยาทำให้เป็นอันตรายต่อประชาชน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11