เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


นำแผงเหล็กปิดท่อระบายน้ำที่ซ่อมปรับปรุงใหม่หลายจุดตามคำร้องเรียน


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาดูกองช่างนำแผงเหล็กปิดท่อระบายน้ำที่ซ่อมปรับปรุงใหม่หลายจุดตามคำร้องเรียน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11