เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


คณะกรรมการประเมินความพร้อมศูนย์พักคอย SQ. ตำบลโพธิ์กลาง สโมสรกรมทหารราบที่ 23


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต.หนองพลวงมะนาวร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาในการจัดตั้งศูนย์ พักคอย SQ. ตำบลโพธิ์กลาง สโมสรกรมทหารราบที่ 23 โดยให้การรับรองและชมเชยว่าจัดได้ดีมาก พร้อมรับข้อเสนอแก้ปัญหาภาพรวมในการจำกัดขยะอันตราย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดย พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.กรมทหารราบที่ 23 ร่วมรับฟังและสนับสนุนการช่วยเหลือ เทศบาลจะเปิดรับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงในวันเสาร์นี้ #ทุกชีวิตมีความสำคัญ_เราจะสู้และก้าวข้ามไปด้วยกัน
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11