เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


การจัดเตรียมสถานที่พักคอย (SQ.) สโมสรกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และคณะไปดูการจัดเตรียมสถานที่พักคอย (SQ.) สโมสรกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11