เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมสรุปผลการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมสรุปผลการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพและผู้พิการ โดยขยายเวลาลงทะเบียนออกไปถึง 30 กรกฎาคม 2564
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11