เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


การขนขยะที่ไม่ใช่ขยะ (เศษวัสดุ ที่นอน กิ่งไม้ฯลฯ)


วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ไปดูการขนขยะที่ไม่ใช่ขยะ (เศษวัสดุ ที่นอน กิ่งไม้ฯลฯ) ที่ไม่สามารถเอาไปทิ้งที่โรงขยะเทศบาลนครได้ โดยขอบ่อดินว่างเปล่าของประชาชนเพื่อเอาไปทิ้งจะได้ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้น เกรดไถทำทางเข้าไปในบ่อ แต่รถตักเสียเลยต้องระดมรถไถ รถยกไปดึงและลากออกมาซ่อมโดยเร็ว #ทำงานทุกวัน_เพื่อโพธิ์กลางเมืองคุณย่าน่าอยู่
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11