เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


อนุญาตให้ใช้สโมสรกรมทหารราบที่ 23 เป็นศูนย์พักคอย ระบบ SQ


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ท่านผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ แจ้งอนุญาตให้ใช้สโมสรกรมทหารราบที่ 23 เป็นศูนย์พักคอย ระบบ SQได้และร่วมประชุมกับท่านรองผู้บังคับการฯ ทีมจนท.สาธารณสุข ปลัดอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมเบื่องต้นเพื่อเสนอคณะกรมการระดับจังหวัดมาประเมินอีกครั้ง พร้อมลุยทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เตรียมอุปกรณ์ เตรียมทีมเฝ้าระวัง วางระบบการจัดการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเปิดศูนย์เร็วๆ นี้
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11