เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (กท.จ.นม.) ครั้งที่ 7/2564


วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (กท.จ.นม.) ครั้งที่ 7/2564 โดยนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล
2021-09-22
2021-09-22
2021-09-22
2021-09-22
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21