เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เป็นศูนย์พักคอยผู้ที่ไม่พบเชื้อโควิด-19 ต.โพธิ์กลาง


วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ผู้อำนวยการ รพ.สต.ได้ร่วมดูหอประชุม โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อยู่ในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้เป็นศูนย์พักคอยให้กับชาวตำบลโพธิ์กลาง ที่ไม่พบเชื้อโควิด-19 ได้รับความเมตตาจากท่าน ผู้อำนวยการแจ้งว่าเป็นนโยบายของ สพฐ. ด้วย แต่ท่านขอไปหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนก่อน แล้วจะตอบผลให้ทราบในวันพรุ่งนี้ พยายามต่อไป ถ้าได้ก็เร่งทำศูนย์ให้เสร็จโดยเร็ว ถ้าไม่ได้ก็หาที่ต่อไป เพื่อช่วยเหลือชาวโพธิ์กลาง
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11