เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมกับกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมกับกองช่าง เร่งรัดการออกแบบถนน-ร่องระบายน้ำ-ประปา-อาคารทะเบียน-การซ่อมถนน-ไฟฟ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เร่งการตัดหญ้า-เก็บขยะ "โพธิ์กลางเมืองสะอาด" กองสวัสดิการสังคม เร่งการดูแลรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือผลกระทบโรคโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-06
2022-08-06