เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


หารือกับท่านผู้อำนวยการ กรซย.ศซส. สพ.ทบ.ค่ายสุรธรมพิทักษ์ หมู่ 9 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และคณะ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง มาพบหารือกับ ท่านผู้อำนวยการ กรซย.ศซส. สพ.ทบ. (โรงงานซ่อมสร้างอาวุธยุธโธปกรณ์) ค่ายสุรธรมพิทักษ์ หมู่ 9 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ โดยของบทำร่องระบายน้ำ สร้างสนามกีฬา ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ฯลฯ ทางเทศบาลจะเร่งออกแบบและบรรจุแผนดำเนินการต่อไป
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-06
2022-08-06