เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างระบบประปาบาดาลชุมชนขนาดใหญ่


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาพบและยื่นหนังสือ กับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 5 จ.นครราชสีมา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างระบบประปาบาดาลชุมชนขนาดใหญ่ มีมาตรฐาน บ้านหนองไผ่ หมู่ 2 และ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ 3 เพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 2 หมู่บ้าน 6,000 คนเศษโดยท่านผู้อำนวยการรับปากที่จะผลักดันงบประมาณต่อไป และวันนี้เป็นวันส่งโครงการให้กรมวันสุดท้ายพอดี
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-06
2022-08-06